*****

Kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas, restauravimas, atkūrimas, šių darbų planavimas.

*****