KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA
 

Misija

Teikti profesionalias ir kokybiškas ypatingų statinių, inžinerinių ir kitų statinių statybos, apdailos, kultūros objektų tvarkybos, statybos darbų organizavimo bei projektų valdymo paslaugas atsižvelgiant į užsakovų poreikius.


Mūsų vizija

Būti viena moderniausių statybos įmonių pateisinant užsakovų lūkesčius atliekamų paslaugų kokybe.


Kad tai pasiektų įmonė yra užsibrėžusi: 

Paslaugas teikti vadovaujantis LR verslo šaką, kokybę, aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standartų ISO 9001, ISO 14001 bei BS OHSAS 18001 reikalavimams;

Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, siekiant veiklos atitikties standartų ISO 9001, ISO 14001, bei BS OHSAS 18001 reikalavimams;

Gerinti ir tobulinti klientų aptarnavimą, siekiant patenkinti jų poreikius ir lūkesčius;

Diegti ir tobulinti įmonėje technines naujoves;

Bendradarbiauti tik su patikimais tiekėjais ir užsakovais, analizuoti jų darbo kokybę;

Kruopščiai atrinkti personalą statybos darbų vykdymui, bei nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją;

Savo veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones, taupiai bei racionaliai naudoti gamtos išteklius.

Įgyvendinti darbuotojų susižeidimo arba susirgimo prevencines priemones, siekiant, kad rizikos valdymas būtų išankstinis, o ne pasekminis.